โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1082101001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ดูผลการเรียนรายภาค


ปรับปรุงข้อมูล 02/11/2566
[257/72435]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]