โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1082101001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผลการเรียนรายภาค ทุกระดับชั้น
ปรับปรุงข้อมูล 27/12/2566
[707/141781]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]