ผลการเรียนย้อนหลัง

เป็นผลการเรียน ณ วันที่ประกาศผลเท่านั้น ไม่มีการอัพเดทข้อมูล หากนักเรียนต้องการเอกสารที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อยื่นคำร้องได้ที่ห้องวิชาการ

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1


กรณีไม่อยู่ในช่วงเข้าดูผลการเรียนปลายภาค และแสดงข้อความ "ขออภัยในความไม่สะดวก ..."_ให้กดปุ่ม F5 หรือ Ctrl+F5 เพื่อโหลดอีกครั้ง