ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

...17 มีนาคม 2567...

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | สำรอง
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
* ผลการเรียนรายภาคย้อนหลัง


กรณีไม่อยู่ในช่วงเข้าดูผลการเรียนปลายภาค และแสดงข้อความ "ขออภัยในความไม่สะดวก ..."_ให้กดปุ่ม F5 หรือ Ctrl+F5 เพื่อโหลดอีกครั้ง

ผลการเรียนรายภาคย้อนหลัง