ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

ข้อมูล 28 พฤศจิกายน 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | สำรอง
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6


ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น ฉบับจริงรับได้ในวันประชุมผู้ปกครอง
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งงาน GPA โรงเรียน