ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

ข้อมูล 18 พฤษภาคม 2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | สำรอง
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5


ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อครูผู้สอนและแจ้งงาน GPA โรงเรียน